dinsdag 7 juli 2015

Hannya Shingyo

https://youtu.be/7VGeZDpaDdg

De Hart soetra , zoals wordt gereciteerd binnen de Daikokuji Kunimiyama school van het Shingon.

Hannya Shingyo


Busetsu Maka Hannya Hara Mi Ta Shingyo.
Kan Ji Zai Bo Sa Gyo Jin Hannya Hara Mi Ta Ji Sho Ken Go Un Kai Ku Do Is Sai Ku Yaku Sha Ri Shi Shiki Fu I Ku Ku Fu I Shiki Shiki Soku Ze Ku Ku Soku Ze Shiki Ju Gyo Shiki

Yaku Bu Nyo Ze Sha Ri Shi Ze Sho Ho Ku Sho Fu Metsu Fu Ku Fu Jo Fu Zo Fu Geng Ze Ko Ku Chu Mu Shiki

Sho Ko Mi Soku Ho Geng Kai Nai Shi Mu I Shiki Kai  Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Jin Nai Shi Mu Ro Shi Yaku Mu Ro Shi Jin Mu Ku Shu Metsu Do Mu Chi Yaku Mu Toko I Mu

Sho To Ko Bo Dai  Sat Ta E Hannya Hara Mi Ta Ko Shin Mu Ke Ge Mu Ke Ge Han San Ze Sho Butsu E Hannya Hara Mi Ta

Ko Toku A Noku Ta Ra San Myaku San Bo Dai Ko Chi Hanya Hara Mi Ta Ze Dai Shin Ze Dai Myo Shu Ze Mu Jo Shu Ze Mu To Do Shu No Jo Is Sai Ku Shin Jitsu Fu Ko Ko

Setsu Hannya Hara Mi Ta Shu Soku Se Shu Watsu Gya Te Gya Te Hara Gya Te Hara Sowa Gya Te Bo Ji Sowa Ka Hannya ShingyoIn Gasshô , 

Richard 

maandag 6 juli 2015

de 13 Buddha's - Jusan Butsu ( Jap.) meditatie

Vanuit mijn eerdere ervaringen binnen de Boeddhistsche school was ik al wel bekend geraakt met het aantal verschillende Boeddha's , godheden, halfgodheden en mythische wezens die in de verschillende sutra's worden vermeld.

Omdat ik nu weer iets verder ben gevorderd op het Shingon pad, heb ik van mijn leraar Tengen sensei, weer aanvullende beoefening ontvangen.

Naast een aantal meditaties met elk zo hun eigen werking en aandachts gebied, bestaat er ook een praktijk genaamd Jusan Butsu , de 13 Boeddha's meditatie.

Dit zijn de meest prominente Boeddha's binnen het pad van Shingon.

Hieronder vallen onder andere :
- Boeddha Shakyamuni ( de historische Boeddha)
- Kannon Nyorin /Kanzeon ( de Boddhisattva Avalokiteshara, Chenrezig, Kwan Yin) de Boddhisattva van universeel mededogen.
- Amida Boeddha ( de Boeddha van het oneindige licht)
-Manjushri , een gevorderde discipel van de Boeddha
- Boeddha Yakushi ( de medicijn Boeddha)
- Maitreya , de toekomstige Boeddha

en nog een aantal anderen .

De beoefening op zich is redelijk gemakkelijk te noemen, immers , van elk van de 13 hoeft in principe maar 3 maal de mantra te worden gereciteerd. Het is dus niet een heel uitgebreid onderdeel.

Voorzichtigheid is echter wel geboden van het aanroepen van Fudo Myo-o , de vernietiger van onwetendheid en van rotsvaste overtuiging.
De energie die van hem uitgaat kan mensen tot waanzin drijven omdat zij niet bij machte zijn de kracht te compenseren.

In principe wordt de Jusan Butsu door mij elke dag gedaan als vast onderdeel van de dagelijkse dienst, maar er is ook de mogelijkheid om één van de Boeddha's apart aan te roepen en de mantra 108 maal te reciteren.
Dit kan zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte. ( Yakushi Nyorai) de medicijn boeddha die als heelmeester zijn plaats heeft binnen het pantheon van Boeddha's .

of wanneer men behoefte heeft aan een andere kwaliteit, aspect in het leven en waarbij de hulp van de boeddha's gewenst is , kan men bijvoorbeeld Kannon/ Kanzeon aanroepen .

Het getal 108 correspondeert met het aantal kralen van de gebedsketting, (Juzu - Jap.) (Mala - Tib.)
deze 108 staan voor de passies en invloeden  van de mens in het leven .
Door de 108 maal recitatie wordt elk van deze passies gezuiverd en kan men met een schone lei beginnen.

Wanneer men de 108 recitaties heeft gedaan is de beoefening ten einde en kan worden afgesloten met bijvoorbeeld Shinkokyu ademhaling, en de beschermende mudra's ( mystieke handgebaren) .

Het verdient aanbeveling om dergelijke meditaties bij een ervaren leraar te volgen, zodat die precies in de gaten kan houden hoe het gaat en of het goed gaat.

Het Shingon houdt ook rekening met negatieve energieën die zich kunnen nestelen in de beoefenaar, en dat is dan weer net niet de bedoeling.

Arigatou Gozaimasu,

In Gasshô,

Richard