maandag 29 februari 2016

Dienst voor oma - in memoriam

Beste lezers,

Gisteren 28 februari zou de verjaardag zijn van mijn oma.
Het is alweer een aantal jaren geleden dat zij deze aardbol heeftverlaten, maar ik herinner mij dat ik destijds vooral bezig was met reiki, de eerste wankele stapjes op het pad naar zelfontwikkeling.
Maar ook het Tibetaans Boeddhisme maakte toen al deel uit van mijn leven.

Toen mijn moeder belde om te zeggen dat oma slecht lag en dat zij wellicht spoedig kwam te overlijden, heb ik mij snel aangekleed en mams opgehaald.

Eenmaal daar, waren mijn ooms en tante en nichtje en haar vriend aanwezig.

Ik ging in kleermakerszit en begon voor mijzelf de mantra van Avalokiteshvara te reciteren.
In het Westen één van de meest bekende mantra's , Om Mani Padme Hum.
Deze matra kon haar allicht helpen om in ieder geval het proces wat beter te accepteren , dacht ik.
Daarnaast zuivert deze mantra ook het karma dat iemand in dit leven heeft opgebouwd.

Nu jaren later besef ik dat dit geheel op gevoel ging en een leraar had ik toen niet.
Ik heb het Boeddhisme op mijn eigen manier ontdekt en hier invulling aan gegeven, en als zeg ik het zelf, niet geheel zonder succes.

Ik ben er van overtuigd dat het Boeddhisme van toen, ervoor gezorgd heeft dat ik nu met het Boeddhisme van nu bezig ben, hiermee bedoel ik , dat het ertoe heeft geleid dat ik via omwegen uiteindelijk bij mijn huidige leraar terecht ben gekomen.

Tot zover de inleiding.

Waar ik naartoe wil is , dat ik op mijn werk was de 27e februari , ik had een slaapdienst, dus op het werk slapen en de zorgoproepen in de gaten houden, zodat ik in geval van nood, bewoners kan helpen.

Het was zo voor middernacht toe mijn kruin enorm begon te tintelen.
Voor was dit een overduidelijk signaal dat oma er aanwezig was .
Ik besloot om mijn instructies erbij te pakken, eigenlijk heb ik altijd mijn materiaal bij mij dat ik voor de dagelijkse dienst, beoefening gebruik.

Precies om 00:00 ging ik in meditatie, gevolgd door de procedure die op papier beschreven staat.
Dus de diverse onderdelen die in de dienst voorkomen, mantra, sutra, meditatie etc etc .

Hierin is voldoende ruimte om een persoonlijke noot toe te voegen, maar er is ook een onderdeel voor de gebeden die ik kan uitvoeren.
Dit kan werkelijk voor diverse zaken zijn, succes op werk, gezondheid van vrienden en familie, maar ook meer grote zaken zoals wereldvrede en harmonie tussen mens en dier, om maar wat te noemen.

Ik besloot eveneens om een extra boeddha aan te roepen.
Jizo Bosatsu, de boddhisattva die bij uitstek geschikt is om aan te roepen om voor de overleden familie, vrienden of andere wezens te beschermen en te leiden in hun verblijfplaats nadat zij het lichaam hebben verlaten.

Gebruikelijk is om de mantra van Jizo Bosatsu ( of een andere boeddha of boddhisattva)  108 maal te reciteren.
Eigenlijk kan het zo worden beschouwd als een losse module die in een basis dienst kan worden ingezet.
Eigenlijk net zoals je bij je mobiele telefoon aanbieder kunt kiezen of je wel of geen data bundel wilt gebruiken in het buitenland en wanneer je terug komt, zet je je databundel gewoon weer aan.

Zo is het met de beoefening ook, op elk moment kan er voor gekozen worden om een bepaalde boeddha of boddhisattva worden aangeroepen om een aspect van je eigen leven of het leven van een ander te ondersteunen.

Al met al was het een goede beslissing om de dienst te houden,
Ik ben er van overtuigd dat het soms gewoon geen kwaad kan om eens stil te staan bij de dierbaren die wij hebben verloren.

Ik wens jullie een mooie dag toe en steek af en toe eens een kaarsje aan voor een dierbare,


Namu Daishi Henjo Kongo !


maandag 15 februari 2016

Over de juzu ( ook wel Nenju of Mala genoemd)

Beste lezer, het is al weer even geleden sinds ik iets heb gepost.
Ik vond het wel weer tijd worden om contact te zoeken en een artikeltje te schrijven.

Vandaag wil ik iets meer ingaan op de gebedskralen, in het Japans ook wel juzu of nenju genoemd .Mensen die iets met yoga of het Tibetaans Boeddhisme hebben, zullen de kralen kennen onder de naam: mala.

Binnen het Boeddhisme zijn verschillende varianten te vinden van de kralen, elk met hun eigen symboliek en concepten die weerspiegeld worden in de juzu.
Dit komt denk ik ook door de grote verscheidenheid aan stromingen en scholen die zich binnen het Boeddhisme bevinden.

Ik zal in deze post vooral de term "juzu"gebruiken, omdat dit al zo lang in mijn systeem zit geprent.


(mijn eigen juzu) 


Binnen de Shingon tak van het Boeddhisme kan worden gezegd dat : de Juzu symbool staat voor de Dharma, de leer van de Boeddha.
Zodra wij de Shingon om onze pols dragen of om onze nek, dan kunnen wij zeggen dat wij worden omringd door de Dharma.
Dit sterkt het vertrouwen dat wij hebben in de leer van de Boeddha.

Het getal 108 staat voor alle verstorende emoties,eigenschappen die wij als mens bij ons dragen. Niet elke emotie ,eigenschap is altijd of permanent aanwezig. Het zijn eigenschappen die wisselend naar voren treden en soms in meer of mindere mate aanwezig zijn.
Deze zijn in zekere zin te vergelijken met de 7 hoofdzonden zoals Dante deze ooit heeft omschreven in zijn werk :"De Goddelijke Komedie"of  in het Italiaans:"la divina commedia".

De zeven hoofdzonden zijn:

1. Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid - trots)
2. Avaritia (hebzucht - gierigheid)
3. Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
4. Invidia (nijd - gramschap - jaloezie - afgunst)
5. Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
6. Ira (woede - toorn)
7. Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid)

Ik zal in een apart bericht de 108 eigenschappen posten.

Door de mantra Namu Daishi Henjo Kongo te chanten (voor onszelf), kunnen wij deze eigenschappen, of in ieder geval hun invloed op ons dagelijks leven verminderen en zuiveren.
Net zoals Om Mani Padme Hung ( tibetaans Boeddhisme) een zuiverende werking heeft. 

Om Manipadmé hum is de natuurlijke stem van de realiteit en is ononderbroken en één,
Om doet de trots verdwijnen, het zuivert de hemels van de goden,
Ma doet de jaloerse woede verdwijnen, het zuivert het rijk van de halfgoden,
Ni doet de begeerte verdwijnen, het zuivert de wereld van de mensen,
Pad doet de domheid verdwijnen, het zuivert het woongebied van de dieren,
Me doet de hebzucht verdwijnen, het zuivert de landen van de hongerige geesten,
Hum doet de haat verdwijnen, het zuivert de hellen

Kortom, de juzu is één van de belangrijke hulpmiddelen in het Boeddhisme, die ons eraan herinnert dat wij een Boeddhanatuur hebben en dat deze ontwikkeld kan worden ( herinnerd kan worden) . Deze is van nature aanwezig en in zowel in het Shingon Boeddhisme als bijvoorbeeld in het Nichiren Boeddhisme wordt gezegd dat alles een Boeddhanatuur heeft en dat deze in dit leven kan worden gerealiseerd.

In het Shingon zijn hiervoor meditaties en mantra's die dit proces helpen tot bloei te komen.

Belangrijskte mantra's hiervoor , maar niet uitsluitend, zijn de Komyou Shingon, ( de mantra van het oneindige licht) en de Kukai Mantra ( Namu daishi Henjo Kongo)

Hierover later meer.

Voor nu hoop ik dat mijn verhaal wat duidelijkheid heeft mogen geven ,

Ik wens u, lezer, een mooie dag toe , 


Namu Daishi Henjo Kongo!