dinsdag 15 maart 2016

Gewoon mens...

Iedereen herkent het wel denk ik, de uitspraken van mensen die iets minder of helemaal niet onderlegd zijn in het Boeddhisme.
"Oh , dan mediteer je veel zeker ? "
"Oh , maar mag je dan nog wel boos worden ? "
"oh, maar is het Boeddhisme niet negatief ? ik bedoel dat het leven lijden is enzo .. "

Meer hoef ik denk ik niet uit te leggen.
Het is ook niet dat het mij pijn doet , of teleurstelt , immers , als je geen verstand hebt van iets , is het logisch dat je vragen hebt, omdat je misschien iets wilt leren , of juist omdat je gewoonweg nieuwsgierig bent.
Ik kan mij dat allemaal goed indenken, en zal dan ook de laatste zijn die iemand erop veroordeelt, althans, ik probeer zo open en eerlijk mogelijk te zijn.

Ja ik heb zo mijn meditaties, de ene keer lukt het wat beter dan de andere keer, het gaat er ook niet om dat je iets bereikt, het gaat om een ervaring,  een realisatie ..
Soms kun je jezelf makkelijker openzetten dan op een ander moment, je bent ook niet elke dag even fit om te sporten, zou ik bijna zeggen .. en dat is waarom je regelmatig probeert te sporten, om conditie op te bouwen .. net zo is het met mijn meditaties.

Dit moois neemt echter niet weg dat ik nog steeds kan boos worden als iets niet lekker loopt , dat kan van alles zijn, van grote zaken die mij echt dwarszitten, tot aan kleine onverwachte dingetjes die eigenlijk niet eens de moeite waard zijn ...

Laatst viel er een bord uit mijn handen terwijl ik die stond af te drogen ... ik ben een Schiedammer, daardoor beschik ik (vermoedelijk als een soort genetisch aangebracht mechaniek) over een behoorlijk arsenaal aan krachttermen , laat ik het zo maar omschrijven .. en geloof me er kwamen er aardig wat voorbij ...

Maar wat was nou eigenlijk de oorzaak ?
Als ik dat onder loep neem, komt het vooral door het feit dat het een onverwacht iets was ... ik was er niet op berekend dat het bord zou wegglijden.. dus misschien vooral de schrik ...

Daarnaast ook het feit dat er twee honden en drie katten door het huis lopen, ze komen ook in de keuken.
Ik wilde per se niet dat de beestjes door de scherven zouden lopen. juist omdat dat nooit mijn bedoeling is ..

Uiteindelijk bracht het mij wel weer een mooi inzicht ...

Het bord was weliswaar van vorm veranderd en niet meer te gebruiken als een bord, maar de samenstelling was onveranderd, het was nog steeds dezelfde materie ..
De resten heb ik bij elkaar geveegd en in een krant gewikkeld , om te voorkomen dat de scherven los in de zak zouden komen.. hierbij bedacht ik mij dat het bord, althans de materie nog steeds bestond, en dat de materie ondanks de verandering van vorm , niet was opgehouden met bestaan .. Ook het feit dat het bord nu in de vuilniszak aanwezig was ,deed daar niets aan af ..

Zo moet het ook met ons lichaam zijn ,als we komen te overlijden ...

De vorm is niet echt veranderd maar onze mind, spirit, zal dan ergens anders, of op een andere manier doorgaan met aanwezig zijn...

Of scherven geluk brengen ?
Het lijkt mij voor nu een mooie afsluiter ,


Dank voor het lezen ,

Arigatou Gozaimasu !

vrijdag 11 maart 2016

De Hart Soetra in het Nederlands en Engels.

Om te beginnen is het wenselijk om een aantal vertalingen die ik heb gevonden op het internet te plaatsen, zodat in ieder geval duidelijk is hoe de Soetra luidt en wat er onder toezicht van de Boeddha wordt besproken en behandeld.

Het betreft een verhandeling tussen Shariputra ( één van de volgelingen,discipelen van de Boeddha) en Heer Avalokiteshvara ( één van de belangrijkste Boddhisattva's die tot doel hebben gesteld om pas het Nirvana in te gaan wanneer alle levende wezens zijn verlost van lijden. - Dit is een eed die eigenlijk alleen binnen het Mahayana Boeddhisme naar voren komt).
De Boeddha overziet het geheel en is in algehele concentratie verzonken. Door de kracht van de Boeddha wordt Shariputra eigenlijk bewogen om zijn vraag te stellen en deze keer is het niet de Boeddha, maar Heer Avalokiteshvara,  die , eveneens door de kracht van de Boeddha, ertoe gezet wordt om te antwoorden.

Hieronder de verschillende vertalingen van de Hart Soetra. (met bronvermelding)

**

0 Shariputra, een zoon of dochter van edele familie, die de diepzinnige prajnaparamita wenst te beoefenen, dient aldus te zien:

te zien dat de vijf skandha's in wezen leeg zijn.

Vorm is leegte; leegte is ook vorm. Leegte is niet anders dan vorm; vorm is niet anders dan leegte. Op dezelfde wijze zijn gevoel, waarneming, formatie en bewustzijn leegte.

Dus, Shariputra, alle dharma's zijn leegte. Er zijn geen kenmerken. Er is geen ontstaan en geen vergaan. Er is geen onzuiverheid of zuiverheid. Er is geen afname en geen toename.

Daarom, Shariputra, is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen waarneming, geen formatie, geen bewustzijn. Geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest; geen verschijnsel, geen geluid, geen geur, geen smaak, geen tastbaarheid, geen dharma's; geen oog dhatu tot en met geen geest dhatu, geen dhatu van dharma's, geen dhatu van bewustzijn van geest; geen onwetendheid, geen eind aan onwetendheid tot en met geen ouderdom en dood, geen eind aan ouderdom en dood; geen lijden, geen oorsprong van lijden, geen beëindiging van lijden, geen pad, geen wijsheid, geen bereiken en geen niet bereiken.

Daarom, Shariputra, omdat de bodhisattva's vrij zijn van bereiken, vertoeven zij door middel van prajnaparamita. Omdat er geen verduistering van geest is, is er geen angst. Zij ontstijgen onwaarheid en bereiken volmaakt nirva­na. Alle boeddha's van de drie tijden ontwaken, door middel van prajnaparamita, volledig in onovertroffen, ware, volmaakte verlichting.

Daarom moet de grootse mantra van prajnaparamita, de mantra van groots inzicht, de onovertroffen mantra, de ongeëvenaarde mantra, de mantra die alle lijden tot rust brengt, als waarheid worden gekend, omdat bedrog er niet is. De prajnaparamita mantra wordt aldus gezegd:

OM GATE GATE PARAGATE

PARASAMGATE

BODHI SVAHA

('Gegaan, gegaan, voorbij gegaan,

volledig voorbij gegaan -

ontwaakte geest, zo zij het')


bron: http://www.spiridoc.nl/hartsutra.htm

***

(Vertaling: Nalanda Translation Committee)

Zo, Shariputra, dient de bodhisattva mahasattva zich te bekwamen in de diepzinnige prajnaparamita.’

Toelichting:

Sangha: de boeddhistische gemeenschap, bestaande uit monniken, nonnen en novicen; in  ruimeren zin horen hier ook de  leke-volgelingen bij.

 Skandha: de 5 opeenhopingen van gehecht zijn: vorm, gevoel, waarneming, mentale formaties en bewustzijn;  dit wordt over het algemeen aangeduid als ‘persoonlijkheid’.  Ze worden ook wel de 5 opeenhopingen van gehecht zijn genoemd omdat het verlangen zich aan hen hecht.

Prajnaparamita: de vervolmaking van bewustzijn of wijsheid.

Gate, Gate ...: Leegte is alomvattend. Dit is de grote bevrijding, omdat de denkbeelden  waarin we leven ons gevangen houden in onze zelf geschapen illusies. Wanneer we daarvan ontdaan worden, kunnen we vertoeven in de zuivere dimensie van leegte, volledig vrij en voorbij beperking.

(Bron: 'De stroom ingaan', S. Bercholtz en Sherab Chödzin Kohn)

***

De Engelse tekst:

Heart Sutra

Avalokiteshvara Bodhisattva when practicing deeply the Prajna Paramita perceived that all five skandhas in their own-being are empty and was saved from all suffering.

"O Shariputra, form does not differ from emptiness, emptiness does not differ from form.
That which is form is emptiness, that which is emptiness form.
The same is true of feelings, perceptions, formations, consciousness.
O Shariputra, all dharmas are marked with emptiness.
They do not appear nor disappear, are not tainted nor pure, do not increase nor decrease.
Therefore, in emptiness no form, no feelings, no perceptions, no formations, no consciousness; no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind; no color, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind; no realm of eyes until no realm of mind-consciousness; no ignorance and also no extinction of it until no old-age-and-death and also no extinction of it; no suffering, no origination, no stopping, no path; no cognition; also no attainment with nothing to attain.
A Bodhisattva depends on Prajna Paramita and the mind is no hindrance.
Without any hindrance no fears exist.
Far apart from every perverted view one dwells in Nirvana. In the three worlds all Buddhas depend on Prajna Paramita and attain unsurpassed complete perfect enlightenment.
Therefore, know the Prajna Paramita is the great transcendent mantra, is the great, bright mantra, is the utmost mantra, is the supreme mantra which is able to relieve all suffering and is true, not false.
So proclaim the Prajna Paramita mantra.
Proclaim the mantra that says:
Gate Gate Paragate Parasamgate!
Bodhi! Svaha!"

***

JAPANSE VERTALING:

(deze wordt door Japanse zen-monniken gereciteerd tussen de meditaties)

HANNYASHINGYO

MA KA HAN NYA HA RA MI TA SHIN

GYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN NYA

HA RA MI TA JI SHO KEN KU ON KAI

KU DO IS SAI KU YAKU SHA RI SHI

SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI

SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI JU SO

GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI

ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU

FU KU FU JO FU ZO FU GEN ZE KO KU

CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI MU

GEN NI BI ZES SHIN NI MU SHIKI SHO

KO MI SOKU HO MU GEN KAI NAI SHI

MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU

MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI YAKU

MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DO

MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK

KO BO DAI SAT TA E HAN NYA HA RA

MI TA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO

MU U KU FU ON RI IS SAI TEN DO MU

SO KU GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU

E HAN NYA HA RA MI TA KO TOKU A

NOKU TA RA SAM MYAKU SAM BO DAI KO

CHI HAN NYA HA RA MI TA ZE DAI

ZIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JO SHU

ZE MU TO TO SHU NO JO IS SAI KU

SHIN JITSU FU KO KO SETSU HAN NYA

HA RA MI TA SHU SOKU SETSU SHU WATSU

GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA

SO GYA TEI BO JI SOWA KA HAN NYA SHIN

GYO

***

De Hart Soetra

(Bhagavati prajnya paramita hridaya)

De Edele Verhandeling over de Essentie van de Perfectie van Wijsheid

Ik betuig mijn eerbied aan de drie Arya Juwelen.
Aldus heb ik eens vernomen.
De Bhagavan Boeddha verbleef in Radjagriha op de Gierenberg,
tezamen met een grote gemeenschap monniken en bodhisattva's.
Op dat moment was de Bhagavan Boeddha geheel geabsorbeerd in de eenpuntige concentratie
op de verschillende verschijnselen, die "de diepzinnige illuminatie" wordt genoemd.
Op hetzelfde moment onderzocht de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara
de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid
en zag na grondige analyse van de vijf aggregaten dat die ook van nature leeg zijn.

Toen, geïnspireerd door de Boeddha, sprak de eerwaarde Shariputra tot de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara de volgende woorden:

"Hoe moet een zoon van nobele familie, die de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid wenst te onderzoeken, zich daarin trainen?"

Zo sprak hij en de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara gaf de eerwaarde Shariputra ten antwoord:

"Oh Shariputra, een zoon of dochter van nobele familie die de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid wenst te onderzoeken, moet dat als volgt doen: door de vijf aggregaten,
die ook van nature leeg zijn, grondig te analyseren.
Vorm is leegte en leegte is vorm.
Vorm is niet iets anders dan leegte en leegte is niet iets anders dan vorm.
Evenzo zijn gevoel, onderscheiding, samengestelde factoren en bewustzijn alle leeg.
Oh Shariputra, evenzo zijn alle verschijnselen leeg, zonder kenmerken.
Ze zijn zonder ontstaan en zonder ophouden.
Ze zijn niet onzuiver en (niet) vrij van onzuiverheid.
Ze nemen noch af, noch toe.
Oh Shariputra, daarom is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen onderscheiding,
geen samengestelde factoren en geen bewustzijn.
Er is geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam en geen geest.
Er is geen vorm, geen geluid, geen geur, geen smaak,
er zijn geen tastbare objecten en geen verschijnselen.
Er zijn geen elementen van het oog tot en met geen elementen van de geest,
tot en met geen elementen van het mentale bewustzijn.
Er is geen onwetendheid en geen opheffing van onwetendheid,
tot en met geen ouderdom en dood en geen opheffing van ouderdom en dood.
Evenzo is er geen lijden, geen oorzaak van lijden, geen opheffing van lijden en geen pad.
Er is geen transcendente wijsheid, geen bereiken en geen niet-bereiken.
Oh Shariputra, omdat er geen bereiken is, wijden de bodhisattva's zich aan de perfectie van wijsheid en daardoor is hun geest vrij van verduistering en angst.
Doordat ze helemaal voorbij foutieve zienswijzen gaan,
reiken ze volkomen voorbij de grenzen van het leed.
Alle boeddha's van de drie tijden hebben de onovertroffen, volkomen zuivere, volmaakte verlichting, het echte boeddhaschap volbracht door zich aan de perfectie van wijsheid te wijden.
Daarom moet de mantra van de perfectie van wijsheid, de intelligente mantra,
de onovertroffen mantra, de ongelijke en gelijke mantra, de mantra die al het lijden pacificeert, gekend worden als de waarheid, want er is geen misleiding.
De mantra van de perfectie van wijsheid luidt als volgt:
TA YA THA: [OM] GATE GATE PARA GATE PARA SAM GATE BO DHI SVA HA
Oh Shariputra, zo moeten de grote bodhisattva's zich trainen
in de diepzinnige (leegte met de) perfectie van wijsheid."

Daarop verhief de Bhagavan Boeddha zich uit zijn eenpuntige concentratie
en prees de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara met de woorden:

"Heel goed, heel goed, oh zoon van nobele familie. Het is precies zoals u hebt gezegd.
De diepzinnige (leegte) behoort precies zoals u hebt gezegd te worden onderzocht
met de perfectie van wijsheid en de tathagata's zullen zich verheugen."

Nadat de Bhagavan Boeddha deze woorden had gesproken, prezen de eerwaarde Shariputra,
de grote en machtige bodhisattva Arya Avalokiteshvara, allen die in dat gezelschap aanwezig waren, de gehele wereld met haar goden, mensen, half-goden en geesten,
met een hart vol vreugde de woorden van de Bhagavan Boeddha.
Noten

1) Vertaling: Hans van den Bogaert. Bron: Maitreya.nl
2) In onderstaande vertalingen is de mantra vertaald in het Nederlands. Hans van den Bogaert doet dat terecht niet: mantra's zijn in eerste instantie klank, dat ze grotendeels uit vertaalbare woorden bestaan doet daar niets aan af. Bovenstaande transcriptie van de mantra is trouw naar de Indiase taal waarin het oorspronkelijk geschreven is. In het Tibetaans Boeddhisme spreekt men de laatste twee lettergrepen uit als 'So Ha'.

***

De hart sutra

Om. Eer aan de verhevene, de nobele Volkomen Wijsheid (Prajna Paramita)!
De nobele heer Avalokita (Avalokiteshvara), de bodhisattva, bewoog zich in de diepe wandel van de wijsheid die naar de overkant is gegaan. Hij zag naar beneden van omhoog en zag slechts vijf stapels, en zag dat ze in hun essentie ledig waren.
Hier, Shariputra, vorm is leegte en de leegte zelf is vorm; leegte is niet verschillend van vorm, vorm is niet verschillend van leegte; wat vorm is, dat is leegte, wat leegte is dat is vorm. Dit geld ook voor voelen, waarneming, willen en bewustzijn.
Hier, Shariputra, alle dharma's hebben leegte als kenmerk. Zij worden niet voortgebracht of beëindigd; zij zijn niet bezoedeld of onbesmet, niet onvolkomen noch volledig.
Daarom, Shariputra: in leegte is geen vorm, noch voelen, waarneming, willen of bewustzijn. Geen oog, oor, neus, tong, lichaam of bewustzijn. Geen vorm, klank, geur, smaak, aanraking of bewustzijns-handeling. Geen voorwerp van gezicht enzoverder tot voorwerp van bewustzijn. Geen onwetendheid of uitdoven van onwetendheid enzoverder tot geen ouderdom en dood, geen uitdoven van ouderdom en dood. Geen lijden, oorsprong ervan, ophouden ervan, geen pad. Geen kennis, geen bereiken, geen niet-bereiken.
Daarom Shariputra: het is op grond van dit niet-bereiken dat een bodhisattva, die zich steunt op de Volkomen Wijsheid, verblijft zonder belemmering voor het gemoed. Vrij van belemmeringen van het gemoed is hij bevrijd van vrees, is hij aan verdraaide opvattingen voorbijgegaan en bereikt uiteindelijk Nirvana.
Alle die als boeddha's verschijnen, in de drie tijden, ontwaken in de volledige, volkomen en volmaakte verlichting omdat zij zich hebben gesteund op de Volkomen Wijsheid (Prajna Paramita).
Daarom moet de Volkomen Wijsheid (Prajna Paramita) worden gekend als de grote mantra, de mantra van de grote kennis, de allerhoogste mantra, de onvergelijkbare mantra die alle leed stilt - in waarheid wat kan verkeerd gaan? De Volkomen Wijsheid (Prajna Paramita) schenkt deze mantra. Die luidt als volgt:
Gegaan, gegaan; naar de overkant gegaan; volkomen naar de overkant gegaan. Ontwaken. Zegen.
Dit voltooit het hart van de Volkomen Wijsheid.
Bronnen

Wikipedia voor de inleiding
Ned. vert. door Rob Janssen, hier en daar voor een Boeddha Plein aangepast door Katinka Hesselink. In hoofdzaken is deze vertaling over genomen van het VWBO http://www.vwbo.nl/teksten/prajnaparamita/HartSutra.html Mei 2013 niet online te vinden.

***

MAHA PRAJNA PARAMITA HART SUTRA

Vertaling door Zen Boeddhisten

Avalokitesvara Bodhisattva, in diepe meditatie verzonken, zag helder de leegte van het menselijk bestaan en maakte zo een eind aan alle leed en pijn.
O Shariputra, vorm is niet anders dan leegte, leegte niet anders dan vorm; vorm is precies het zelfde als leegte en leegte is precies het zelfde als vorm; evenzo geldt dat voor gevoel, verstand, wil en bewustzijn.
O Shariputra, alle dingen zijn vormen van leegte, niet geboren, niet gestorven, niet zuiver, niet onzuiver, zonder verlies en zonder winst.
Dus in leegte is geen vorm, geen gevoel, geen verstand, geen wil of bewustzijn;
geen oog, oor, neus, tong, lichaam, geest;
geen kleur, klank, reuk, smaak, geen tastzin of verschijnselen;
geen ruimte voor de zintuigen en het bewustzijn;
geen onwetendheid en geen einde aan onwetendheid;
geen ouderdom en dood en geen einde van ouderdom en dood;
geen lijden, geen oorzaak van lijden, geen oplossing van lijden
en geen weg; geen wijsheid, geen bereiken en geen niet-bereiken.

Daarom Shariputra, leeft de bodhisattva prajna paramita, zonder hindernis in zijn hart; zonder hindernis en dus zonder angst en verwarring.
Alle Boeddhas van alle tijden leven prajna paramita en bereiken aldus volkomen verlichting.
Weet daarom: prajna paramita is de grote mantra, de levende mantra, de beste en onovertroffen mantra, die alle lijden opheft. Dit is de waarheid, niet gebaseerd op illusie, dus reciteer de Prajna Paramita Mantra en zeg:
Ga, ga! Ga voorbij! Ga volledig voorbij! Ontwaak!
Heil!
Gevonden op: http://users.keyaccess.nl.wstub.archive.org/~fugea01/sutra.htm Online gezet op Katinka Hesselink Net in Maart 2010

***

vrijdag 4 maart 2016

De 108 gevoelens van de mens vanuit Boeddhistisch perspectief.

Dit zijn in willekeurige volgorde :
opzichtigheid
wrok
het gokken
 ondankbaarheid
drankzucht
ambitie
overheersing
trouweloosheid
manipulatie
vrekkigheid
pessimisme
vijandigheid
misbruik
vernedering
seksuele lust
sarcasme
vernedering
jaloezie
gulzigheid
weerbarstigheid
pijn
wreedheid
onvriendelijkheid
luiheid
afgunst
onverschilligheid
negativiteit
heimelijkheid
sadisme
afgunst
spot
onjuistheid
onbescheidenheid
betweter
woede
agressie
roofzucht
onbeschaamdheid
oneerbiedigheid
hardvochtigheid
gretigheid om de macht
het liggen
verraderlijkheid
zelfverloochening
onoplettendheid
minachting
toorn
hoogmoed
hebzucht naar geld
in verleiding brengen
wraakzucht
onverzadelijkheid
wellust
buitensporigheid
bedilzucht
ontevredenheid
egoïsme
onwetendheid
haat
hebzucht
onbeschaamdheid
onwaarschijnlijkheid
gevloek
heerszucht
wellustigheid
hardvochtigheid
kwaadaardigheid
kwelling
onverdraagzaamheid
godslastering
schaamteloosheid
onverantwoordelijkheid
obsessie
vooroordeel
arrogantie
gewelddadige bui
overdadig inhoudsloos gebabbel
dogmatisme
vermoeden
onverzettelijkheid
onderdrukking
verkwisting
onbegrip
koppigheid
trots
verwaandheid
waan
twistzucht
zelfhaat
geweld
ijdelheid
huichelarij
koppigheid
laagheid
voorwendsel
genadeloosheid
oneerbiedigheid
spot
masochisme
tirannie
grilligheid
bedrog
boosheid
onenigheid
berekening
onverzettelijk
verlangen naar roem, misleiding

In de traditionele zin zuiveren wij door middel van de juzu, nenju onszelf van deze verstorende emoties.
In plaats van het volledig onderdrukken van deze verstoringen, is het binnen het Shingon, het Tibetaans Boeddhisme, maar ook binnen het Nichiren juist zaak om deze te onderkennen in onszelf.
Dit doen wij door contant aandachtig te zijn op onze gedachten.
Gedachten zijn sluwe inbrekers die je op een hele subtiele manier van je aandacht kunnen houden.

Wanneer dit gebeurt, hebben de verstorende emoties de overhand.
Door aandachtig te zijn, en onze emoties te doorgronden, verdwijnt langzamerhand de overmacht die zijn kunnen nemen en zal onze aandacht steeds vaker in het moment zijn. als het ware is aandacht onze bewaker van de poort.
Aandacht zorgt ervoor dat verstoringen op tijd worden waargenomen en in de functie van bewaker hen beleefd maar daadkrachtig de toegang weigert.

Om dit te bereiken zijn er in verschillende meditaties binnen de verschillende Boeddhistische stromingen en scholen.
Een algemene meditatie is bijvoorbeeld om de adem te volgen, naar binnen, en bij het uitademen naar buiten te volgen en onze aandacht constant in het nu te houden, elke ademhaling te beleven, in plaats van de te tellen.
In het begin kan dit wel eens wat onwennig aanvoelen,omdat wij vanuit onze "boerenkool achtergrond " dergelijke bezigheden niet zijn gewend.
Wij zijn getraind in het denken, het constant moeten voldoen aan de eisen van de maatschappij... wij hebben in het kort gezegd, nooit geleerd om bij onszelf te blijven, ons hoofd te analyseren, ons denken te stoppen ...

Maar met een beetje doorzetten kan iemand die niet bekend is met meditatie toch enig effect bereiken.

Eigenlijk werkt de juzu op eenzelfde manier, elke kraal die door de vingers gaat is een moment van aandacht.
Nu is het niet reëel om alle emoties bij naam uit et hoofd te leren, het zijn er 108, dat is ook niet de bedoeling.
Waar het om gaat is dat wij met elke kraal in het hier en nu blijven, onze aandacht bij het moment, bij onze "mind"..

Tot zover weer voor vandaag,

Dank voor de tijd en moeite om dit bericht door te lezen,

Arigatou Gozaimasu !
dinsdag 1 maart 2016

Shingon Boeddhisme , en nu .. ?

Ik heb wel eens van die dagen dat de hectiek van het leven ook mij in zijn greep houdt .

Naast het feit dat ik een baan heb, met onregelmatige diensten, heb ik ook nog een gezin, 2 honden en een bandje waar ik in zing.
Soms zou ik het liefst willen stoppen met werken en mijzelf toeleggen op de beoefening van de dagelijkse meditaties, rituelen, mantra's en soetra.

Maar is het nu juist niet de bedoeling om juist in het dagelijkse leven de beoefening in praktijk te brengen ?
Voor mij zijn de kernwaarden, zeker in het werk dat ik doe, respect, compassie, begrip en dienstbaarheid.
Juist hierin ligt, in mijn beleving, de sleutel tot verlichting... het verzamelen van goed karma komt bij mij ten alle tijde op de tweede plek ..

Zodra men handelt om goed karma op te bouwen is er nog steeds sprake van "gehecht zijn", en dat is nu juist waarvan ik, en binnen de diverse scholen en stromingen binnen het boeddhisme vanaf willen.

Door midden in het leven te staan, met alle lijden en vreugde, voldoening en teleurstellingen, biedt dit een kans om werkelijk boven onszelf uit te stijgen en daadwerkelijk te ondervinden wat verlichting zou kunnen betekenen.

Jezelf losmaken van de verwachtingen, van de gebruikelijke reacties die je normaal zou geven... aanvaarden van dat wat er is , zonder dit te voorzien van labels, zonder oordeel ...

Ik tik dit nu wel zo makkelijk, maar ook ik ben onderhevig aan deze "valkuilen"... ik betrap mijzelf er nog regelmatig op dat ook ik mijzelf laat meeslepen door emoties, (voor)oordelen.

In Shingon in het concept aanwezig dat in dit leven, wij allemaal al Boeddha zijn, dat wil zeggen, wij hebben de Boeddhanatuur al in ons. Het enige dat wij hoeven te doen, is diep naar binnen kijken en het daar waarnemen.
Daar zit denk ik ook meteen de crux van het hele concept. want een boeddha maakt geen onderscheid, ziet niets dat niet onderling verbonden is.
Wanneer wij zouden merken dat wij boeddha zijn, is er nog steeds een stukje "wij en zij" een scheiding in het waarnemen en hetgeen wij waarnemen.

Hierin speelt de beoefening een belangrijke rol, door het reciteren van de Hartsoetra ( Hannya Shingyo) leren wij begrijpen en kunnen wij tot realisatie komen van onze boeddha natuur, onze aard van wie wij werkelijk zijn.
De hartsoetra heeft de kracht en het vermogen om ons tot diepere inzichten te leiden.
Zo beginnen wij onze tocht naar binnen en steeds weer zullen wij tot de ontdekking komen dat wij elke keer weer iets veranderen , in onze houding naar anderen, in hoe wij omgaan met voorspoed en tegenslagen.
Dit is ook meteen de inslag van het Shingon waar het betreft de rituelen en inwijdingen.

Een inwijding wil eigenlijk zeggen, dat wij middels deze inwijding toegang krijgen tot de krachten van het universum, de eenheid van ons wezen met de Dainichi Nyorai, de Boeddha van het oneindige licht.

De kracht om dit inzicht te krijgen schuilt ook in de Kongokai en Taizokai mandala.
Dit zijn de primaire mandala's van het Shingon Boeddhisme.
De Kongokai is een symbolische voorstelling van de krachten van het universum en de Boeddha's die daarin werkzaam zijn, en dan met name Dainichi Nyorai.
Dit is voor ons met het gewone oog niet zichtbaar, de krachten werken achter de schermen en toegang tot deze krachten wordt onder andere bewerkstelligd door meditatie.
Door meditatie kunnen wij tot inzicht komen en een glimp opvangen van hoe de processen van achter de schermen door werken in ons dagelijks leven.

De zichtbare wereld wordt voorgesteld door de Taizokai mandala.
Deze staat symbool voor alle manifestaties die zich kenbaar maken in ons dagelijks leven.


Links:de Kongokai mandala, rechts :de Taizokai mandala.


Vanwege dit concept is het juist van belang om te proberen elke dag een meditatie te doen, een visualisatie, mindfulness, of ademhalingsoefeningen of een recitatie van de hartsoetra.

Mijn dagelijke beoefening bestaat uit diverse onderdelen van bovengenoemde zaken. het betreft dan mudra, sutra en mantra, gebed, en meditatie.


Ik heb er lang over gedaan om dit bericht compleet te krijgen zoals ik bedacht had, maar uiteindelijk is het nu dan gelukt.

Ik wens een ieder een fijne dag toe ,
moge de Boeddha's ons bijstaan in ons dagelijks leven ,

Namu Daishi Henjo Kongo !

dank voor het lezen,
arigatou gozaimasu ,

Richard