dinsdag 20 juni 2017

De 6 perfecties (paramita's)1-vrijgevigheid

Met name vanuit het Tibetaans boeddhisme is dit een bekende beoefening.

   Er bestaat ook zoiets als " de 10 perfecties", maar komen uit een andere stroming, bekend onder de naam "Theravada", wellicht de wat meer "old skool" binnen de enorme reikwijdte van het boeddhisme.

   Maar, nu weer even terug.
Voor zover mij bekend, worden deze 6 perfecties niet als een onderdeel beoefend binnen Shingon, maar omdat het Tibetaans boeddhisme wel, zoals Shingon, binnen de zgn: "Vajrayana" scholen valt, heb ik besloten om deze toch de revue te laten passeren.
   Ze vormen een mooie aanvulling op " de 4 Edele Waarheden" en "het Achtvoudige Pad" en komen m.i. mooi samen.
Mede omdat het eigenlijk relatief makkelijk te begrijpen beoefening omvat.
   Echter, in beoefening, is het wellicht minder makkelijk.
Het vergt wel moeite van onze kant, zouden we deze beoefening willen oppakken.

1 - vrijgevigheid, gulheid.
2 - juiste gedrag, ethisch gedrag
3 - geduld
4 - enthousiasme, inzet
5 - concentratie
6 - wijsheid, de zogenaamde Prajna

Volgens Wikipedia onder zoekterm " de zes paramita".
  1. Dana paramita: gulheid, zichzelf geven aan anderen
  2. Sila paramita : deugd, moraal, juist gedrag
  3. Prajna paramita : transcendentale wijsheid, inzicht
  4. Ksanti paramita : geduld, tolerantie
  5. Virya paramita : energie, ijver
  6. Dhyana paramita : eenpuntige concentratie, overdenken

Bespreking van de perfecties afzonderlijk.

1-Gulheid,vrijgevigheid.
    Vrijgevigheid als beoefening is een wezenlijk andere insteek dan bijvoorbeeld je kinderen,ouders,buren of vrienden iets toevoegen, of helpen met klusjes, buiten of in het huishouden.
    Meer nog gaat het om het geven met de juiste intentie. Afstand doen van zaken en op die manier onthechting raken aan ,in eerste instantie, materiële zaken.
    Uiteindelijk tot het punt van afstand doen van het lichaam, welke ook materieel is, in feite. Dit vooral als voorbereiding op het sterven dat ons allemaal,zonder uitzondering, te wachten staat.
    Dit om alle levende wezens te helpen, het Boddhisattva ideaal te bereiken en hen te verlossen van lijden.
    In de praktijk kan het neerkomen op iemand een maaltijd afstaan, iemand kleding geven, bescherming.
Immers elk levend wezen streeft naar geluk, en in dit proces staan we vaak niet stil bij de gevoelens van de ander, als wij maar gelukkig zijn.
    Hierin ligt de kracht van het geven, omdat je zelf tevreden bent, heb je minder nodig en kun je na oefening en verloop van tijd makkelijker afstaan. Zoals eerder gezegd, zelf het afstaan van je eigen lichaam.
zaterdag 17 juni 2017

Jusan Butsu - 13 Boeddha's meditatie - deel 3

Ik heb inmiddels bericht ontvangen van de eigenaar van Shingon.org. (Bill Edison).

Hij geeft mij hiervoor geen toestemming.

Gelukkig bestaat het internet uit meerdere bronnen en zal ik in de loop der tijd zeer zeker een dergelijke vertaling kunnen make, maar ook een degelijke, die in ieder geval correct is, en gebaseerd op meerdere bronnen.

Dit vooral omdat ik geen specifieke toestemming heb mogen ontvangen.

Ik zal dus aan de slag gaan om de 13 Boeddha's in het Nederlands beschikbaar te maken.

Dit heeft echter een beetje tijd nodig, de privé situatie laat mij niet altijd toe om hier constant mee bezig te zijn.

Wordt vervolgd...