maandag 29 juni 2015

Een goed gesprek....

Gister was ik bij een vriend van mij, er viel nog é'n en ander te bespreken, de details laat ik het midden .

Op een gegeven moment in het gesprek kwamen we op het concept karma ...
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik op geen enkele manier een geleerde ben of dat ik er enorm veel verstand van heb .. want dat heb ik namelijk, niet , ik weet alleen wat ik heb gelezen en hoe ik denk dat het het in elkaar zou kunnen zitten ... meer dan dat is het echt niet ...

Het mooie van dit onderwerp is, dat ik mij een ingang zag om de link te leggen naar het Boeddhisme ( in het algemeen).
Juist omdat Boeddhisme en karma zoveel met elkaar worden uitgesproken en de verbinding voor veel mensen wellicht een logisch iets is ...

Ik heb mijn vriend uitgelegd dat in mijn beleving het er ten alle tijde om gaat dat men de juiste motivatie heeft om iets te doen of te laten.

In de deze motivatie ligt namelijk de aard van het wel of geen karma opbouwen ..

Voor ik verder ga, wil ik in ieder geval vertellen wat ik denk dat karma betekent .
In mijn eigen beleving betekent karma zoveel als : het concept van "oorzaak - gevolg", of misschien zelfs wel "actie - reactie", in ieder geval heeft het ermee te maken dat wij , als mens, iets doen en dat dit gevolgen heeft voor de nabij toekomst, in de zin van het volgende moment, maar ook in de zin van een eventueel volgend leven.

Laat ik beginnen met een praktisch voorbeeld zoals ik dat gister ook bij mijn vriend heb gedaan.

Wanneer ik op een warme dag verzuim om goed te drinken, zal ik na verloop van tijd vanzelf trek krijgen en de sterke behoefte om iets te drinken.

Dit is de oorzaak: niet voldoende drinken.
Gevolg: behoefte hebben om water te drinken.

Ik denk dat het voorbeeld zo wel  duidelijk is dat er gesteld kan worden dat dit de simpele optelsome is van 1+1 ...

Maar, we zijn hierbij nog niet tot de kern aangekomen ..

Het drinken van water op zich is ook weer een oorzaak, hierbij kunnen verschillende gevolgen optreden ..
als we teveel water ineens drinken, kan het zijn dat we last krijgen van de maag, en als we te weinig drinken zullen we na verloop van tijd, nog meer water willen drinken .

Dit op hun beurt zijn weer de volgende oorzaken, en zo denk ik dat er gesteld kan worden, dat onze levens en gebeurtenissen en ervaringen die wij opdoen en de handelingen die wij verrichten, van invloed zijn op de volgende momenten ..

Afhankelijk van de "zwaarte "van de handelingen en hun impact op ons leven, maar ook dat van anderen, zullen de gevolgen in dit leven zichtbaar worden , of rijpen en in een volgend leven aan de orde komen... hier moet ik helaas het antwoord schuldig blijven, ik ben niet de persoon om dit vast te stellen.

Ik hoop dat dit nog duidelijk is, ....

Waar het betreft in dit leven, soms gebeuren er dingen in ons leven of komen we in situaties of omstandigheden terecht waar we liever ver uit de buurt hadden willen blijven ..

Vaak denken we meteen al :"waarom maak juist IK dit mee? "of "waarom overkomt mij DIT nu weer?"..

Als we de voorgaande voorbeelden er nog eens bij halen , dan zien we dat onze beslissingen soms vergaande gevolgen hebben voor onszelf maar ook voor anderen ..
Ik denk persoonlijk, en dit is zonder oordeel of zonder afbreuk te doen aan de persoon of situatie, er in vorige levens zaken zijn gebeurd die nog niet zijn afgerond, of verrekend,... Zoals gezegd, soms kan het even duren voordat de gevolgen voor ons zichtbaar worden ..

Dit wetende, ...

Mensen kunnen zich wel voorstellen dat elke reactie een gevolg heeft, maar soms niet begrijpen dat de situatie die zij meemaken ook weer een reactie is .. (uit een vorig leven ) ...

Ik besef dat ik mij op glad ijs waag, maar ik ben wel van mening dat ieder mens, elk levend wezen, vorige levens heeft gehad.  Er gebeuren zo af en toe zaken die niet met het verstand te verklaren zijn ...

Maar, weer terug naar het Boeddhisme.

Het is juist vanwege het inzicht in karma en de werking hiervan dat de Boeddha het achtvoudige pad heeft geïntroduceerd, ...

Juist om hiermee te voorkomen dat mensen weer terecht komen in een wedergeboorte, in een ongunstige wedergeboorte , specifiek ..

Wanneer wij ons handelen afstemmen op het juiste inzicht en de juiste motivatie, zullen we er achteraf geen spijt van krijgen, zullen de handelingen een ander resultaat opleveren, namelijk goed karma .

Er spelen nog andere factoren mee, maar die laat ik voor het voor het gemak buiten beschouwing.

Door het opbouwen van goed karma, zal de volgende wedergeboorte ons in een meer vruchtbaar leven brengen en van daaruit, ons lijden kunnen beëindigen ..

Dit is de reden waarom de Boeddha in deze wereld verscheen ...
Om het lijden van alle levende wezens te beëindigen...
Door de 4 Edele Waarheden en het Nobele Achtvoudige Pad.


In Gasshô ,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten