dinsdag 22 december 2015

Website voor DaikokujiNL up and running !

Beste lezers,
ik ben blij en trots tegelijk om jullie te mogen mededelen dat ik een website heb gefabriceerd om jullie verder te kunnen informeren.

De website wordt hier en daar nog bijgewerkt, maar het grootste deel staat al zo'n beetje online.

Hieronder volgt de link:


Feedback is welkom, dit kan via de blog of via de site worden aangeleverd.
Waar mogelijk zal ik zeker kijken of er iets aan gepast kan worden .

Arigatou Gozaimasu ,

Namasté 

Richard 

vrijdag 4 december 2015

Koumyo Shingon mantra, de mantra van Licht

Ong A Bo Ka Bei
Ro Sha No
Ma Ca Bo Da
Ra Ma Ni
Han Do Ma
Jin Ba Ra
Ha Ra Ba Re Ta Ya
Ung
woensdag 25 november 2015

Een persoonlijke ervaring

Een aantal dagen geleden was ik wat aan het rondpluizen in een van mijn mappen op de laptop.
Ik heb diverse mapjes die betrekking hebben op verschillende gebieden die ik interessant vind.
Zo heb ik een map voor mijn band, een map voor losse muziekprojecten, een map voor taijiquan, qigong, martial arts en een map Boeddhisme.

Mijn Boeddhisme map is redelijk uitgebreid en onderverdeeld in weer diverse andere mappen, omdat ik zoveel leesvoer heb , maar ook omdat ik verzamel ... ik verzamel Boeddhisme, zou kunnen zeggen.

Enfin, in die map zitten ook wat afbeeldingen van lotus bloemen, boeddha's en .. een aantal foto's van Eimei sensei, zogezegd de grondlegger van de Kunimiyama Daikokuji Mikkyo Shingon school.
Eimei sensei in zijn tijd ook de priester inwijding ontvangen op Koyasan , de hoofdtempel van het Shingon Boeddhisme.

Ik weet niet precies wanneer, maar Eimei sensei is imiddels overleden, dat wil zeggen, zijn lichaam is niet meer.
Dat wil niet zeggen dat zijn geest verdwenen is, en hier begint mijn ervaring.

Ik hab van mijn leraar, Tengen sensei wel gehoord dat Eimei sensei, tegenwoordig nog steeds aanwezig is en dat wij , als leerlingen van Daikokuji, een beroep op Eimei sensei kunne doen.
Er wordt gezegd dat hij nog steeds over ons waakt, zoals ook de Boeddha, of Christus over ons waakt.

Uiteindelijk is dit een kwestie van geloof of misschien wel vertrouwen, maar het blijft toch altijd een beetje in de lucht hangen en komt niet echt concreet binnen ..

Totdat ik een foto van Eimei sensei tegenkwam..
Ik bekeek de foto en voelde tranen opwellen, van zowel verdriet als van vreugde.
Verdriet omdat ik hem nooit zou leren kennen, en hoe raar het ook klinkt, omdat ik hem miste.
ja, inderdaad, Ik miste Eimei sensei, hoewel ik nog nooit kennis had gemaakt met hem .

Maar ook dankbaar dat ik dit mocht voelen en ervaren, dat ik zijn aanwezigheid mocht voelen.

Een dag later opende ik de website van Daikokuji en begon eigenlijk niet heel bewust de biografie weer eens te lezen van Eimei sensei, en wederom overviel mij hetzelfde gevoel. nu nog sterker , ik snapte er niets van , ik begreep het eigenlijk nog steeds niet.
Ik besloot om Tengen sensei te mailen met deze vraag en beschreef hem hierin de ervaring die ik had gehad .
Het antwoord was zowel verbazend als kinderlijk simpel.
 "Eimei sensei is dan in lichaam wel niet meer hier, maar zijn energie , zijn spirit is nog onder ons, dat het voelt alsof je hem kent is ook niet raar, je bent verbonden door de dagelijkse beoefening van de Daikokuji, hierdoor leg je de verbinding met alle leraren en zijn we verbonden door Eimei sensei.
Ik had ook het gevoel dat ik hem al kende voordat ik hem voor het eerst ontmoette, ik ken de hem al via Tenjo sensei. Het is een mooi ding dat je dit hebt mogen ervaren, koester het als een baby, niet te zacht zodat het kan wegglippen, maar ook niet zo ruw dat het breekt."

Nu kan ik alleen maar met een glimlach terug denken aan mijn ervaring, en koester de gedachte aan Eimei sensei .

Arigatou Gosaimasu,zondag 15 november 2015

Parijs, in het licht van Boeddhisme

Gezien de recente ontwikkelingen in Parijs, kan ik niet anders dan met ontsteltenis terugkijken op de aanslag ...
Niet alleen in Parijs, maar overal ter wereld komen dagelijks mensen om het leven als gevolg van oorlog, natuurrampen, aanslagen, ziekte ...

Dat wij als mens uiteindelijk afscheid moeten nemen van het leven dat wij leiden, is een feit .

Mijn eerste reactie, zoals bij velen van ons, onmacht, onbegrip, onwerkelijk, maar ook wraak, vergelding... dat is een menselijk mechanisme, dat zit in onze genen, ons instinct ...

Maar als ik dieper ga kijken bij mijzelf, ontkom ik er niet aan dat het geweld dat ten toon gesteld is, niet kan worden beantwoord door met geweld te reageren ...

Wanneer op deze manier wordt beantwoord, zal het geweld nooit eindigen .. Geweld van onze kant uit, wekt eveneens gevoelens van vergelding op bij degenen die als eerste tot geweld hun toevlucht zochten en daarmee blijft de cyclus in stand. Dit is dus niet de oplossing.

Wat is dan wel de oplossing ?

Als het zo eenvoudig ligt, dan zou een dergelijke gebeurtenis eenvoudig op te lossen zijn.

Voor mij als Boeddhist, maar ook als mens is het van belang om te kijken naar de reactie die bij mij teweeg wordt gebracht.
Waar komt mijn reactie vandaan ?

De mens ( vanuit instinct) is erop gericht zijn bestaan te waarborgen.
Gebeurtenissen zoals hierboven omschreven, vormen een bedreiging van ons voortbestaan.

De Boeddha leert ons,om te kijken met compassie, mededogen, naar wat er in de buitenwereld gebeurt.
Maar is er wel een buitenwereld ?
Wij zijn onlosmakelijk verbonden met alles om ons heen, wanneer dit een éénmaal wordt gezien, en beleefd, is het verder niet meer mogelijk om anderen leed toe te wensen, of leed aan te doen.

De kern van het Boeddhisme is om te kijken en proberen door middel van de lees van Boeddha, het lijden op te heffen.
Ongeacht iemands geloof, begint alles van binnenuit.
Het juiste zien,spreken,handelen, denken etc In het kort het Achtvoudige Pad.

Laten we proberen ons hoofd helder te houden en niet te verzanden in oordelen, veroordelen, maar met liefde en mededogen elkaar te helpen, waar we kunnen en op elke manier die wij kunnen aangrijpen.
Zonder oordeel, zonder ons te laten meeslepen door onze primaire emoties.

In Gasshô,dinsdag 4 augustus 2015

De Hartsutra - Hannya Shingyo - Clip

Hieronder een clipje waarin ik zelf de Hart Sutra Reciteer.
Samen met de tekst uit mijn vorige bericht, kun je meelezen en so je wilt, meedoen met de clip.

Maak je vooral niet druk als het niet gaat, Keulen en Aken zijn ook niet op dezelfde dag gebouwd.
Tijd en regelmaat zullen uiteindelijk ervoor zorgen dat de tekst blijft hangen.

Het doel is immers niet om de tekst op te kunnen lepelen, maar om onze Boeddhanatuur, Boeddha-aard te voorschijn te laten komen.De Hartsoetra - Hannya Shingyo

In Gasshô ,

Richard

dinsdag 7 juli 2015

Hannya Shingyo

https://youtu.be/7VGeZDpaDdg

De Hart soetra , zoals wordt gereciteerd binnen de Daikokuji Kunimiyama school van het Shingon.

Hannya Shingyo


Busetsu Maka Hannya Hara Mi Ta Shingyo.
Kan Ji Zai Bo Sa Gyo Jin Hannya Hara Mi Ta Ji Sho Ken Go Un Kai Ku Do Is Sai Ku Yaku Sha Ri Shi Shiki Fu I Ku Ku Fu I Shiki Shiki Soku Ze Ku Ku Soku Ze Shiki Ju Gyo Shiki

Yaku Bu Nyo Ze Sha Ri Shi Ze Sho Ho Ku Sho Fu Metsu Fu Ku Fu Jo Fu Zo Fu Geng Ze Ko Ku Chu Mu Shiki

Sho Ko Mi Soku Ho Geng Kai Nai Shi Mu I Shiki Kai  Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Jin Nai Shi Mu Ro Shi Yaku Mu Ro Shi Jin Mu Ku Shu Metsu Do Mu Chi Yaku Mu Toko I Mu

Sho To Ko Bo Dai  Sat Ta E Hannya Hara Mi Ta Ko Shin Mu Ke Ge Mu Ke Ge Han San Ze Sho Butsu E Hannya Hara Mi Ta

Ko Toku A Noku Ta Ra San Myaku San Bo Dai Ko Chi Hanya Hara Mi Ta Ze Dai Shin Ze Dai Myo Shu Ze Mu Jo Shu Ze Mu To Do Shu No Jo Is Sai Ku Shin Jitsu Fu Ko Ko

Setsu Hannya Hara Mi Ta Shu Soku Se Shu Watsu Gya Te Gya Te Hara Gya Te Hara Sowa Gya Te Bo Ji Sowa Ka Hannya ShingyoIn Gasshô , 

Richard 

maandag 6 juli 2015

de 13 Buddha's - Jusan Butsu ( Jap.) meditatie

Vanuit mijn eerdere ervaringen binnen de Boeddhistsche school was ik al wel bekend geraakt met het aantal verschillende Boeddha's , godheden, halfgodheden en mythische wezens die in de verschillende sutra's worden vermeld.

Omdat ik nu weer iets verder ben gevorderd op het Shingon pad, heb ik van mijn leraar Tengen sensei, weer aanvullende beoefening ontvangen.

Naast een aantal meditaties met elk zo hun eigen werking en aandachts gebied, bestaat er ook een praktijk genaamd Jusan Butsu , de 13 Boeddha's meditatie.

Dit zijn de meest prominente Boeddha's binnen het pad van Shingon.

Hieronder vallen onder andere :
- Boeddha Shakyamuni ( de historische Boeddha)
- Kannon Nyorin /Kanzeon ( de Boddhisattva Avalokiteshara, Chenrezig, Kwan Yin) de Boddhisattva van universeel mededogen.
- Amida Boeddha ( de Boeddha van het oneindige licht)
-Manjushri , een gevorderde discipel van de Boeddha
- Boeddha Yakushi ( de medicijn Boeddha)
- Maitreya , de toekomstige Boeddha

en nog een aantal anderen .

De beoefening op zich is redelijk gemakkelijk te noemen, immers , van elk van de 13 hoeft in principe maar 3 maal de mantra te worden gereciteerd. Het is dus niet een heel uitgebreid onderdeel.

Voorzichtigheid is echter wel geboden van het aanroepen van Fudo Myo-o , de vernietiger van onwetendheid en van rotsvaste overtuiging.
De energie die van hem uitgaat kan mensen tot waanzin drijven omdat zij niet bij machte zijn de kracht te compenseren.

In principe wordt de Jusan Butsu door mij elke dag gedaan als vast onderdeel van de dagelijkse dienst, maar er is ook de mogelijkheid om één van de Boeddha's apart aan te roepen en de mantra 108 maal te reciteren.
Dit kan zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte. ( Yakushi Nyorai) de medicijn boeddha die als heelmeester zijn plaats heeft binnen het pantheon van Boeddha's .

of wanneer men behoefte heeft aan een andere kwaliteit, aspect in het leven en waarbij de hulp van de boeddha's gewenst is , kan men bijvoorbeeld Kannon/ Kanzeon aanroepen .

Het getal 108 correspondeert met het aantal kralen van de gebedsketting, (Juzu - Jap.) (Mala - Tib.)
deze 108 staan voor de passies en invloeden  van de mens in het leven .
Door de 108 maal recitatie wordt elk van deze passies gezuiverd en kan men met een schone lei beginnen.

Wanneer men de 108 recitaties heeft gedaan is de beoefening ten einde en kan worden afgesloten met bijvoorbeeld Shinkokyu ademhaling, en de beschermende mudra's ( mystieke handgebaren) .

Het verdient aanbeveling om dergelijke meditaties bij een ervaren leraar te volgen, zodat die precies in de gaten kan houden hoe het gaat en of het goed gaat.

Het Shingon houdt ook rekening met negatieve energieën die zich kunnen nestelen in de beoefenaar, en dat is dan weer net niet de bedoeling.

Arigatou Gozaimasu,

In Gasshô,

Richard

maandag 29 juni 2015

Een goed gesprek....

Gister was ik bij een vriend van mij, er viel nog é'n en ander te bespreken, de details laat ik het midden .

Op een gegeven moment in het gesprek kwamen we op het concept karma ...
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik op geen enkele manier een geleerde ben of dat ik er enorm veel verstand van heb .. want dat heb ik namelijk, niet , ik weet alleen wat ik heb gelezen en hoe ik denk dat het het in elkaar zou kunnen zitten ... meer dan dat is het echt niet ...

Het mooie van dit onderwerp is, dat ik mij een ingang zag om de link te leggen naar het Boeddhisme ( in het algemeen).
Juist omdat Boeddhisme en karma zoveel met elkaar worden uitgesproken en de verbinding voor veel mensen wellicht een logisch iets is ...

Ik heb mijn vriend uitgelegd dat in mijn beleving het er ten alle tijde om gaat dat men de juiste motivatie heeft om iets te doen of te laten.

In de deze motivatie ligt namelijk de aard van het wel of geen karma opbouwen ..

Voor ik verder ga, wil ik in ieder geval vertellen wat ik denk dat karma betekent .
In mijn eigen beleving betekent karma zoveel als : het concept van "oorzaak - gevolg", of misschien zelfs wel "actie - reactie", in ieder geval heeft het ermee te maken dat wij , als mens, iets doen en dat dit gevolgen heeft voor de nabij toekomst, in de zin van het volgende moment, maar ook in de zin van een eventueel volgend leven.

Laat ik beginnen met een praktisch voorbeeld zoals ik dat gister ook bij mijn vriend heb gedaan.

Wanneer ik op een warme dag verzuim om goed te drinken, zal ik na verloop van tijd vanzelf trek krijgen en de sterke behoefte om iets te drinken.

Dit is de oorzaak: niet voldoende drinken.
Gevolg: behoefte hebben om water te drinken.

Ik denk dat het voorbeeld zo wel  duidelijk is dat er gesteld kan worden dat dit de simpele optelsome is van 1+1 ...

Maar, we zijn hierbij nog niet tot de kern aangekomen ..

Het drinken van water op zich is ook weer een oorzaak, hierbij kunnen verschillende gevolgen optreden ..
als we teveel water ineens drinken, kan het zijn dat we last krijgen van de maag, en als we te weinig drinken zullen we na verloop van tijd, nog meer water willen drinken .

Dit op hun beurt zijn weer de volgende oorzaken, en zo denk ik dat er gesteld kan worden, dat onze levens en gebeurtenissen en ervaringen die wij opdoen en de handelingen die wij verrichten, van invloed zijn op de volgende momenten ..

Afhankelijk van de "zwaarte "van de handelingen en hun impact op ons leven, maar ook dat van anderen, zullen de gevolgen in dit leven zichtbaar worden , of rijpen en in een volgend leven aan de orde komen... hier moet ik helaas het antwoord schuldig blijven, ik ben niet de persoon om dit vast te stellen.

Ik hoop dat dit nog duidelijk is, ....

Waar het betreft in dit leven, soms gebeuren er dingen in ons leven of komen we in situaties of omstandigheden terecht waar we liever ver uit de buurt hadden willen blijven ..

Vaak denken we meteen al :"waarom maak juist IK dit mee? "of "waarom overkomt mij DIT nu weer?"..

Als we de voorgaande voorbeelden er nog eens bij halen , dan zien we dat onze beslissingen soms vergaande gevolgen hebben voor onszelf maar ook voor anderen ..
Ik denk persoonlijk, en dit is zonder oordeel of zonder afbreuk te doen aan de persoon of situatie, er in vorige levens zaken zijn gebeurd die nog niet zijn afgerond, of verrekend,... Zoals gezegd, soms kan het even duren voordat de gevolgen voor ons zichtbaar worden ..

Dit wetende, ...

Mensen kunnen zich wel voorstellen dat elke reactie een gevolg heeft, maar soms niet begrijpen dat de situatie die zij meemaken ook weer een reactie is .. (uit een vorig leven ) ...

Ik besef dat ik mij op glad ijs waag, maar ik ben wel van mening dat ieder mens, elk levend wezen, vorige levens heeft gehad.  Er gebeuren zo af en toe zaken die niet met het verstand te verklaren zijn ...

Maar, weer terug naar het Boeddhisme.

Het is juist vanwege het inzicht in karma en de werking hiervan dat de Boeddha het achtvoudige pad heeft geïntroduceerd, ...

Juist om hiermee te voorkomen dat mensen weer terecht komen in een wedergeboorte, in een ongunstige wedergeboorte , specifiek ..

Wanneer wij ons handelen afstemmen op het juiste inzicht en de juiste motivatie, zullen we er achteraf geen spijt van krijgen, zullen de handelingen een ander resultaat opleveren, namelijk goed karma .

Er spelen nog andere factoren mee, maar die laat ik voor het voor het gemak buiten beschouwing.

Door het opbouwen van goed karma, zal de volgende wedergeboorte ons in een meer vruchtbaar leven brengen en van daaruit, ons lijden kunnen beëindigen ..

Dit is de reden waarom de Boeddha in deze wereld verscheen ...
Om het lijden van alle levende wezens te beëindigen...
Door de 4 Edele Waarheden en het Nobele Achtvoudige Pad.


In Gasshô ,

vrijdag 26 juni 2015

Afscheid van een hondje

In mijn werk als woonbegeleider kom ik soms voor onverwachte situaties te staan.
Zo ook gisteren.
Een bewoner van ons staat op het punt om te gaan verhuizen naar een andere woonvorm en verblijft tegelijkertijd in het ziekenhuis vanwege hartfalen, met als gevolg het vasthouden van vocht in het lichaam.

Deze bewoner heeft ook een hondje dat bij hem verblijft. het beestje is 15 jaar oud en ondanks de leeftijd nog best alert en goed bij zinnen.

Door de opname van de bewoner moest het hondje tijdelijk ergens anders worden ondergebracht, maar waren wij als team ook op zoek naar een nieuw tehuis voor het beestje omdat deze niet kon meeverhuizen.

Wekenlang is er gezocht en gebeld om het hondje te kunnen plaatsen, dierenasiels, opvang voor bejaarde hondjes, de dierenbescherming ... heel even leek er hoop te zijn toen iemand aanbood het hondje in huis te nemen en het een nachtje aan te kijken hoe het zou gaan.
Helaas bleken er medische kosten noodzakelijk om het hondje weer in goede staat te krijgen, de kosten hiervan zouden enkele honderden euro's gaan bedragen en, begrijpelijk zag de persoon in kwestie er vanaf omdat zij die kosten toch wel teveel van het goede vond.

Gisteren ben ik weer bezig geweest om overleg te hebben met de verschillende partijen, de bewindvoering, de dierenarts, gesprekken met collega's hierover .... wat is wijsheid....

Gezien de leeftijd van het hondje en de staat van het gebit en de tumor bij de staart, kwamen wij al snel tot de conclusie dat het beter zou zijn om het beestje dan maar te laten inslapen.
Weer contact opgenomen met de dierenarts en gelukkig konden we dezelfde dag nog terecht ....

Om 15:15 kwamen wij daar aan, aan mij eveneens de dankbare taak om de bewoners die eerder vaak op het hondje pasten, in te lichten over de situatie, gelukkig was er wel begrip voor, maar bij één bewoner bemerkte ik toch dat hij er stil van werd .. het raakte hem ...

Gelukkig bood een collega aan om met mij mee te gaan en mij te ondersteunen.
De arts vroeg mij of ik erbij wilde zijn , ik heb hier geen moment over na te denken.

Ik had mij al voorgenomen om erbij te blijven, het was voor mij al snel duidelijk dat zelfs een hondje het niet verdient om alléén het leven te laten .

Er zouden twee injecties komen, de eerste met het slaapmiddel, de tweede met het middel dat het hart doet stoppen en de dood laat intreden.

De eerste injectie werd in de spier gezet, dit was blijkbaar gevoelig voor de hond , er ontsnapte een kreet van ongenoegen. Eenmaal losgelaten door de assistente snuffelde de hond wat, tot hij slaperige werd, hij kwam bij mijn voeten liggen.

Omdat ik ook ben ingewijd als Reiki master, legde ik mijn beide handen ter hoogte van zijn hart, in ieder geval met de intentie om hem te kalmeren en hopend op een vredig inslapen zonder strijd of verwarring.

Terwijl ik dit deed, reciteerde ik binnensmonds de Kukai Mantra.
Dit terwijl ik de tranen over mijn wangen voelde lopen ....

Toen de hond eenmaal goed sliep, werd hij op de behandeltafel gelegd en gaf de arts de laatste injectie. ...
Het duurde niet lang voordat het hart stopte, er zijn nog geen 5 minuten overheen gegaan.

Ondanks de hevige emoties en de tegenstrijdigheden die ik voelde, ben ik dankbaar dat juist ik degene kon en mocht zijn om hem bij te staan.

Ik hoop op een goede wedergeboorte,

Eerlijk is eerlijk, het Boeddhisme is een mooi iets, en ik ben tot de dag van vandaag nog steeds dankbaar voor het feit dat deze leringen op mijn pad zijn gekomen.

In Gasshô ,


zaterdag 13 juni 2015

Overdenkingen

Door omstandigheden was ik op bezoek in het ziekenhuis in Gouda.
Terwijl ik buiten zat te wachten en een sigaret rookte, werd ik overvallen door een zweem van medelijden, inderdaad , medelijden, geen mededogen of compassie.

Ik bedacht mij toen ik allerlei dure auto's zag aankomen en weer vertrekken, dat ondanks een dure auto, materiële welvaart er toch niemand kan ontsnappen aan enige vorm van lijden en dat dit ook zeker niet gezocht kan worden door het aanschaffen van een duur huis, dure auto  en noem maar op ...

Wij ,als mens zijnde, ontkomen er nu eenmaal niet .
Ik bedacht mij hoe wij onze oogkleppen op hebben staan en hoe wij voorbij gaan aan het besef dat we in zulke luxe mogen leven en dat wij in de gelegenheid zijn om deze goederen aan te kunnen schaffen.

Wat ook door mijn hoofd ging , was het feit dat het niet zo vanzelfssprekend  is dat wij als mens worden geboren en daarmee dus in een unieke omstandigheid zijn.

In plaats van onze tijd te besteden aan bijvoorbeeld meditaties, het zoeken naar de Boeddha in ons, lopen wij als blinden door het leven , meegesleurd door de haast die onze maatschappij ons oplegt.


Toen ik mijn gedachten aan mijn leraar  Tengen sensei, voorlegde , kreeg ik van hem ook nog te horen dat ik voorzichtig moest zijn om niet te oordelen en niet moest denken dat de mensen mij nodig zouden hebben.
Dit was wel even tegen het zere been, ik had dit niet zien aankomen.

Na een goede nachtrust begreep ik het.

Ook mijn eigen verlangen om anderen te mogen helpen om de Boeddha in zichzelf te vinden, is nog steeds een verlangen ... en daarmee stond ik ineens op dezelfde voet als de anderen, die niet met het Boeddhisme bezig zijn.
Wat stom van me om mij zo in de maling te laten nemen door mijn eigen emoties en gedachten .. zo subtiel werkt het dus ....

Waar het op neer komt is dat ik in ieder geval mijn beoefening doe, en van daaruit zullen de mensen wel op mijn pad komen. Ik hoef hier zelf niets aan te doen..
Mijn houding van medelijden naar mededogen, en dankbaarheid ish et belangrijkste.
Binnen Shingon is dankbaarheid het grootste goed, van daaruit zullen de dingen zich ontvouwen zoals ze moeten gebeuren.


Nog genoeg werk te doen dus , ...
Gasshô


woensdag 10 juni 2015

Mijn begin in Shingon...

Beste lezer,
je bent aangekomen op mijn blog . Het is min of meer mijn bedoeling om mensen bekend te laten worden met Boeddhisme vanuit het Shingon perspectief.
Maar meer nog, met mijn persoonlijke ervaringen en ontwikkelingen op dit bijzondere pad.

Om te beginnen wil ik graag melden dat ik dit blog heb opgezet als een soort online dagboek, geen strikte protocollen omtrent beoefening, maar misschien meer nog mijn inzichten , verworven door de beoefening van dit Boeddhisme.

Waar mijn reis begon:
Op 15 jarige leeftijd ben ik ooit begonnen met karate ( Wado Ryu), hierdoor ben ik meer gaan lezen en onvermijdelijk iets over het Boeddhisme tegen gekomen.
De filosofie en het gedachten goed moesten mij toen wel diep hebben geraakt, omdat het mij niet losliet. Hierin is als het ware het eerste zaadje geplant dat mijn verdere leven zou bijblijven.

Jaren later ( zo tegen mijn 23e ) kwam ik in aanraking met taijiquan / Tai Chi Chuan. Mijn leraar was Sifu Egberth Thomas. Door de principes van het taoïsme, begon ik mij  steeds verder te verdiepen in de Oosterse denkwijze en hoe zij nu het leven eigenlijk beschouwden.
Tijdens de sessies werd er met regelmaat een mantra herhaald, in dit geval Nam Myoho Renge Kyo en Om Mani Padme Hung.

De Om Mani Padme Hung kende ik al vanuit de boeken maar nu om deze in het echt te horen was wel een ander verschil .

Geïnspireerd ,, ben ik zoektocht gegaan naar wat de mantra's nu eigenlijk betekenden.
Ik kwam al snel uit bij het Tibetaans Boeddhisme, dat mij heel erg aanspraak, ik las het Tibetaans Dodenboek, de reis die men aflegt als men dit leven moet verlaten.
Ik las de Tao Te Ching, het basisboek van het Taoïsme.
Nog meer leesvoer.

In de tussentijd kwam ik aanraking met Reiki, via vrienden ben ik mij ook hierin gaan verdiepen en ben uiteindelijk jaren later als Reiki Master ingewijd.

Ergens begin de jaren 2000 ging ik weer verder met het zoeken naar de Nam Myoho Renge Kyo, ik had inmiddels wel de betekenis ervan opgezocht ( via het internet ) en kwam uit de bji de SGI , en organisatie geleid door Dhr Ikeda , vanuit Japan.
Het doel van de SGI is het bereiken van wereld vrede door het beoefenen van de Daimoku, het reciteren van NMRK .
Ik heb mij een tijd lang bezig gehouden binnen de SGI en had ambities om als district leider aan de slag te gaan, maar ergens klopte er iets niet. Dat was dan tot zover de SGI, ik heb hiervan afscheid genomen omdat er zaken speelden die mij persoonlijk niet zo aanstonden. het gevoel van verplichtingen in een toch al druk en onregelmatig leven.

Toen maar weer verder gezocht , ik kwam uit bij de Kempon Hokke Shu, eveneens een school die het reciteren als hoofdbeoefening heeft , maar ook hier miste weer iets, tegenstrijdige commentaren en het idee dat ik er toch alleen voor stond maakten het er niet veel beter op.

Uiteindelijk maar een tijd op mijzelf de Daimoku recitatie gedaan, tot ik weer een gevoel kreeg vna leegte, niemand om op terug te vallen die betrouwbaar was ... en zelf aanmodderen is nooit echt een goed idee...

Sinds een jaar ben ik bevriend geraakt met mensen over de aardbol, Facebook is een mooi medium wat dat betreft.
Maar via YouTube heb ik mensen leren kennen, waarvan ik nu weet dat dit vrienden zijn die niet zomaar zullen verdwijnen, de connectie met hen is authentiek te noemen.
Zo ook die keer dat één van die vrienden mij wees op een school in de U.K. het verenigd koninkrijk Engeland .

Dit was een Shingon school en ik had wel iets gelezen en wist dat het een esoterische stroming is binnen het Boeddhisme, maar zoveel wist ik ook weer niet, dus meteen maar contact gelegd.
Daarna is het snel gegaan .
Ik heb mijn inwijding ontvangen en een hele berg met instructies voor beoefening. Het Shingon is redelijk strak met de historische meditaties en dergelijke.
Ondanks dit , houdt het mij wel voldoende vrij en laat het genoeg ruimte om voor mijzelf nu te bekijken wat voor mij werkt en wat vooral niet werkt.

Eigenlijk kan ik wel zeggen dat Shingon voor mij precies biedt wat ik graag zou willen  en wat ik nodig heb.

De orde binnen het Shingon welke ik volg is die van Daikokuji Mikkyo en is opgericht door Eimei Sensei.
Mijn eigen leraar is wonend te Bristol en heb regelmatig contact met hem via Skype.
Nu ik wat verder ben met de beoefening kan ik melden dat ik nog steeds het idee heb dat ik niets weet en tegelijkertijd merk ik dat mijn inzicht is gegroeid.

Voor mij is het volkomen duidelijk wat nu de essentie is van de leringen van de Boeddha.
Een leven vol compassie, het helpen te bevrijden van alle levende wezens ( het wegnemen van het lijden) en het bereiken or realiseren van Boeddhaschap.
Shingon heeft veel gemeen met het Tibetaans Boeddhisme, in die zin dat het beiden een vajrayana school zijn, tantra, concreet komt dit neer op het eigen ervaren van wat de leringen en de oefeningen met jezelf doen .
Het is dus een puur persoonlijk pad dat men bewandelt, onder begeleiding van een leraar.

Door de eigen ervaring wordt de overtuiging ook steeds sterker of iets werkt of niet en wordt eveneens een beroep gedaan op het intuïtieve aspect van de beoefenaar.

Voor nu lijkt me dit voldoende info, ik hoop dat ik mijn eigen vorm en notities in een mooi overzichtelijk vat kan gieten.

Voor nu,
ik wens eenieder een hart vol compassie en dankbaarheid.
Dat we samen de wereld mogen verbeteren.

In Gasshô ,

Richard